Administrationssystem.se
ANDHOL - Företaget bakom de webblösningar som används på sidorna

Administrationssystem

Genom att använda ett webbaserat administrationssystem, så kallat CMS (Content Management System), tillåts användaren att uppdatera sin hemsida från vilken Internetansluten dator som helst. Genom att logga in och fylla i fördefinierade formulär med innehåll, eller genom att använda en grafisk editor som påminner om traditionella ordbehandlare ser man direkt hur en sida kommer att se ut för besökaren. (Så kallad WYSIWYG - What You See Is What You Get teknik)

Den grafiska editorn
Den grafiska editorn som systemet använder

Styrkan med systemet är just att man inte behöver någon dator med FTP-program eller HTML-editorer, allt finns integrerat på hemsidan och är alltid tillgängligt för de personer som administrerar sidan.

ANDHOL har under de senaste åren specialiserat sig på utvecklandet av hemsidor med administrationssystem där kunden själv tillåts att uppdatera och driva sin egen hemsida. På denna hemsida finns mer information om olika former av administrationssystem. Det finns även ett antal exempel på genomförda arbeten där administrationssystem integrerats i kundens befintliga hemsida, eller när en helt kundanpassad hemsida utvecklas med tillhörande administrationssystem.

Ett exempel på en helt anpassad sida är det administrationssystem som ANDHOL utvecklat för Friskis&Svettis lokala föreningar, systemet innehållet såväl den grafiska editron som dynamiska funktioner som administratören själv kan infoga på sina sidor.

Länkar
Kontakt
För mer information kring administrationssystem, samt möjligheterna att uppdatera din hemsida direkt på nätet, kontakta ANDHOL på adressen:
info@andhol.se